Bạn đang xem tính năng Subiz 3.0. Mời bạn khám phá Subiz - Hoàn toàn mới, vui lòng xem tại đây!

BÁO CÁO THỐNG KÊ

Mọi dữ liệu chat của bạn đều được lưu lại. Những báo cáo thống kê này giúp bạn nắm được tình hình hỗ trợ và đưa ra hướng cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thống kê cuộc chat

Thống kê đầy đủ số lượng cuộc chat thông thường và số lượng cuộc chat bị bỏ lỡ.

Đánh giá cuộc chat

Trong suốt cuộc chat, khách hàng có thể sử dụng biểu tượng Like hoặc Dislike để thể hiện sự đánh giá của mình đối với agent hỗ trợ. Nếu cảm thấy agent tư vấn thân thiện, nhiệt tình và đem lại nhiều giá trị, khách hàng có thể Like. Ngược lại, nếu agent tư vấn thiếu chuyên nghiệp, bắt khách hàng phải chờ đợi, họ hoàn toàn có thể Dislike để thể hiện đánh giá của mình, hoàn toàn tương tự như trên Facebook.

Subiz sẽ thống kê lại toàn bộ các hành động Like/Dislike của khách hàng để đưa ra đánh giá về mức độ hài lòng, giúp bạn dễ dàng kiểm soát các phản hồi không tốt từ phía khách hàng và đưa ra những góp ý cho agent để nâng cao chất lượng tư vấn.

Thời gian sẵn sàng hỗ trợ

Thống kê thời gian sẵn sàng hỗ trợ trong 1 khoảng thời gian nhất định ví dụ trong 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày hoặc 1 khoảng thời gian tùy chọn.

Nhãn cuộc chat

Thống kê đầy đủ số lượng, nội dung, đánh giá... các cuộc chat theo các nhãn đã được gắn.

Tính năng nổi bật khác

Trải nghiệm miễn phí Subiz trong 30 ngày

Đầy đủ tính năng, đăng ký đơn giản, cài đặt nhanh chóng!

Đăng ký ngay