About Hà Lưu - CEO & Founder Zetamail

Zetamail.vn thành lập từ cuối năm 2013, chủ yếu cung cấp nền tảng email marketing sử dụng trên nền web, hiệu quả cao, không cần cài đặt, có thể truy cập sử dụng từ mọi thiết bị.